Mail Server:
         mail.avgust-rasht.ru
DNS admin:
         root@avgust-rasht.ru